Promowanie motocyklistów i rowerzystów w Warszawie

Data: 14-06-2011
Ul. Grzybowska już od prawie roku nie można było przejechać do Siedmiogrodzkiej (przez Towarową) i w odwrotnym kierunku - (obowiązek skrętu dla wszystkich poza autobusami i taxi). Ostatnio (czerwiec 2011) zaszły spore zmiany.
Grzybowska na dużo większym odcinku bo od Towarowej do JP2 została wyłączona z ruchu kołowego dla prywatnych samochodów ale....

Pojawiło się przyzwolenie dla jednośladów czyli również motocykli

Przy okazji (dziękując koledze AZ z pl.rec.motocykle za wyguglanie przepisów) wkleiam info o uprawnieniach straży miejskiej.
Strażnicy straży gminnych (miejskich) są uprawnieni do wykonywania
czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego tylko w odniesieniu do:
1) kierujących pojazdami:
a) niestosujących się do zakazu ruchu w obu kierunkach,
b) niestosujących się do wskazań sygnalizacji świetlnej,
c) przekraczających dozwoloną prędkość;

lecz w punktach b i c mogą to robić wyłącznie przy użyciu urządzeń
samoczynnie rejestrujących wykroczenie (np. fotoradarów) i wówczas nie
mają uprawnień do zatrzymywania pojazdów (wzywają właściciela do
siedziby Straży)
Mogą natomiast zatrzymywać pojazdy i uczestników ruchu jedynie
naruszających przepisy o:
a) zatrzymaniu lub postoju pojazdów,
b) ruchu motorowerów, rowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe
wierzchem lub pędzeniu zwierząt,
c)ruchu pieszych.

W ramach wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego
strażnicy straży gminnych (miejskich) są upoważnieni do:

1) sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem
lub jego używaniem;
2) usuwania, przemieszczania lub blokowania pojazdów w przypadkach i w
trybie określonym w odrębnych przepisach;
3) używania urządzeń samoczynnie rejestrujących przekroczenie dozwolonej
prędkości lub niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej

Strażnicy straży gminnych (miejskich) są upoważnieni do zatrzymywania
kierującego pojazdem na obszarze zabudowanym przez całą dobę, a poza
obszarem zabudowanym - tylko od świtu do zmierzchu i wtedy, kiedy
dysponują pojazdem samochodowym oznakowanym emblematem właściwej straży
gminnej (miejskiej).
Zatrzymanie pojazdu w przypadku, gdy kierujący naruszył zakaz ruchu w
obu kierunkach, może nastąpić wyłącznie na drodze, na której obowiązuje
ten zakaz.
Strażnicy straży gminnych (miejskich) w związku z wykonywaniem czynności
z zakresu kontroli ruchu drogowego są obowiązani do czasu przybycia
Policji uniemożliwić kierowanie pojazdem osobie, co do której istnieje
uzasadnione podejrzenie, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub
w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do
alkoholu.
Autor galerii: Arbiter

Ul. Grzybowska już od prawie roku nie można było przejechać do Siedmiogrodzkiej (przez Towarową) i w odwrotnym kierunku - (obowiązek skrętu dla wszystkich ... *
Ulica Grzybowska

Pojawiły się znaki "nie dotyczy pojazdów jednośladowych". Motocykle mogą więc wygodnie jechać niezakorkowaną Grzybowską! rewelacja *
Nie dotyczy motocykli

Wypadek motocyklistów i pieszego ul. Wołoska skrzyżowanie Domaniewska, godz 17:15 15 czerwca 2011 *
Wypadek motocyklisty

Podobno pieszy przebiegał na czerwonym *
Wypadek na WOłoskiej

2 osoby jadące motocyklem trafiły do szpitala, pieszy nie przeżył *
Suzuki GSXR 1000

wypadek *
wypadek

14-06-2011

Komentarze
  • Brak jeszcze komentarzy

Dodaj swj komentarz
Dodaj swoj opini:

Nick:

Tre:

Przeszukaj serwis